fbpx
aminojern

Forsøg med aminoJern på Næstved Sygehus

I 2007 etablerede Pharmovital et samarbejde med den danske læge og forsker i jernstofskiftet, Nils Milman. Formålet med samarbejdet var at undersøge optagelsen af aminoJernFerrochel® 25 mg jern på danske gravide.

To grupper, to forskellige jerntilskud, en klar konklusion

Deltagerne blev inddelt i to grupper med 40 gravide i hver. Den ene gruppe modtog 25 mg aminoJern, den anden gruppe fik 50 mg jernsulfat. Begge grupper fik deres jerntilskud fra 15. graviditetsuge. Jernsulfat er et jernsalt og benyttes i de mest almindelige jerntilskud.

25 mg aminoJern er lige så effektivt som 50 mg jernsulfat

Nils Milmans konklusion i et helt nyt studie (publiceret oktober 2013) er, at 25 mg aminoJern 25 mg er lige så godt til at forebygge jernmangel og jernmangelanæmi (blodmangel som følge af jernmangel) som 50 mg jernsulfat. Derudover rapporterede de gravide, som tog 25 mg aminoJern, om færre mavegener end de gravide, som tog 50 mg jernsulfat.

Færre mavegener pga. mindre dosis

Studiet dokumenterer, at aminoJern er særdeles velegnet til gravide i en dosis, der er langt mindre end de traditionelle jernpræparater. Kun 1 tablet dagligt, 25 mg jern, er tilstrækkeligt til at forebygge jernmangel hos gravide. Og den mindre dosis betyder automatisk færre mavegener.

Forsøgets resultater er offentliggjort i en artikel i det internationale tidsskrift, Journal of PerinatalMedicine. Du kan få artiklen tilsendt, hvis du henvender dig til Pharmovital. Hovedforfatteren er læge og forsker Nils Milman, og medforfatterne er: Overlæge i gynækologi og obstetrik Lisbeth Jønsson, overlæge Lise grube Larsen, cand.scient Palle Petersen, alle fra Næstved Sygehus. Overlæge Anne Mette Hvas fra Århus Sygehus har også bidraget til studiet og artiklen.

Forsøget var designet som et klinisk, randomiseret studie (RCT) og blev gennemført efter reglerne for Good ClinicalPractice (GCP) for at sikre størst mulig sikkerhed for resultatet. Forsøget blev ligeledes overvåget af en ekstern monitor for at sikre overholdelse af forsøgets protokol. Forsøget er godkendt af Etisk Komité og anmeldt til Lægemiddelstyrelsen.

Kontakt os